dijous, 22 de maig de 2014

"PlayComic"PlayComic és una eina divertida i àgil que obliga a desenvolupar l’expressió escrita, tant en castellà com en anglès.
Amb els objectius d’adquirir la capacitat de comunicar-se oralment i per escrit, augmentar el vocabulari útil i necessari, desenvolupar destreses comunicatives tant receptives com productives, produir textos orals i escrits i apreciar el valor de la llengua com a mitjà de comunicació, l’aplicació permetrà als nostres alumnes gaudir de l’aprenentatge d’aquesta i desenvolupar la creativitat i imaginació.

Paula Martos

"Mi mundo de palabras"


        Mi mundo en palabras és un material interactiu dirigit a nens que estan aprenent espanyol, capaços de llegir-lo i escriure’l. És un material de suport per a professors d’espanyol que imparteixen classe a primària, tot i que les diverses activitats proposades es poden realitzar tan dins com fora de l’aula. És una eina lúdica, pràctica i atractiva.

Es considera un material complementari per aprendre lèxic en contextos significatius pel nen i en diverses situacions.


El món per un forat


El món per un forat és una sèrie de vídeos, fotografies, dibuixos i activitats interactives (Jclic) amb les quals es pretén recolzar l’observació indirecta dels principals continguts que hi ha a l’àrea de la descoberta de l’entorn natural i social. 

Paula Martos García

Codis QR

Un codi QR (Quick Response= Resposta Ràpida) és un codi bidimensional, per tant pot emmagatzemar informació en dues dimensions.
La seva finalitat inicial era catalogar peces, però actualment i després del boom que ha causat, s’utilitza en qualsevol àmbit, ja sigui per la publicitat o com a fons d’informació.
Actualment, hi ha una infinitat de generadors de codis QR, incloent generadors personals com els nostres ordenadors i mòbils.

Crear un QR és molt senzill: triem un generador en línia (a la imatge hem triat el que ens ofereix qredu.net), escrivim el text, en seleccionem la mida, i cliquem a «Generar». I ja tenim el nostre codi creat. El desem com a imatge i llestos! 
Per llegir-los només ens fa falta un smartphone o tauleta que tingui càmera i connexió a Internet, i tenir instal·lada una de les mil aplicacions existents per llegir QR. Obrim aquesta aplicació, enfoquem la càmera i ja podem llegir la informació.

I com utilitzar els codis QR en l’educació? Doncs els codis QR ens poden ajudar a identificar objectes i posteriorment extreure’n més informació, preparar jocs de pistes, a més de ser una bona eina dins dels nostres projectes.

Sens dubte, treballar amb codis QR a l’aula permet pensar en un tipus d’activitats diferents que engresquen i motiven als alumnes ja que no és habitual utilitzar els mòbils als centres.


Georgina Giró

dimecres, 21 de maig de 2014

"Cuentos Interactivos"Aquesta aplicació web multimèdia pretén fer arribar la cultura a través de l’explicació de contes, tan populars com innovadors.Georgina Giró